Privacy statement

Inleiding

MULTI SEARCH is een intermediair die werknemers en werkgevers bij elkaar brengt. Daartoe beschikt MULTI SEARCH over informatie van zowel werknemers als werkgevers. MULTI SEARCH garandeert zorgvuldige en discrete omgang met deze informatie, waarbij rekening wordt gehouden met de belangen van alle betrokkenen. MULTI SEARCH betracht de grootst mogelijke zorg bij het waarborgen van de privacy van de bezoekers van haar website.

Algemeen

Wij verzamelen informatie over onze bezoekers welke wij in geaggregeerde vorm gebruiken, bijvoorbeeld om te zien hoeveel bezoekers een bepaalde pagina bekijken en welke pagina’s het meest bezocht worden. Met behulp van deze informatie kan MULTI SEARCH haar website blijven optimaliseren.

Kandidaten

Een bezoeker die geïnteresseerd is in de diensten van MULTI SEARCH en ingeschreven wil worden als kandidaat, kan een registratieformulier invullen. Dit formulier bevat specifieke, tot de persoon van de kandidaat herleidbare informatie. MULTI SEARCH gebruikt deze informatie om de kandidaat in contact te brengen met potentiële werkgevers. Informatie wordt alleen doorgegeven na voorafgaand overleg met de kandidaat.

Kandidaten die zich via de website aanmelden, ontvangen een schriftelijke bevestiging van de inschrijving via e-mail.

Kandidaten mogen altijd weten welke informatie MULTI SEARCH over hen bewaart. Ze kunnen om inzage vragen en eventuele onjuistheden aangeven, wijzigingen voorstellen of verzoeken om verwijdering van gegevens. Daartoe kan een schriftelijk verzoek worden ingediend bij MULTI SEARCH.

Job search agent service

Om u aan te melden voor een job search agent service van MULTI SEARCH, moet u het registratieformulier invullen. Iedereen kan zich voor de job search agent service opgeven, los van de inschrijving als kandidaat bij MULTI SEARCH. U krijgt een bevestiging van aanmelding via e-mail.

De verzamelde (persoons)informatie voor de job search agent service beperkt zich tot de volgende gegevens: naam en e-mailadres, de regio waarin de baan wordt gezocht en de geambieerde functie.

MULTI SEARCH gebruikt deze informatie om automatisch via e-mail de nieuwe vacatures die aansluiten bij uw wensen toe te sturen en voor mailingen over nieuws van MULTI SEARCH.

Aanpassen Privacy Statement

Wij behouden ons het recht voor deze Privacy Statement aan te passen. Eventuele wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Heeft u vragen over de Privacy Statement van MULTI SEARCH, stuurt u dan een e-mail naar [email protected]
Multisearch gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.